Kvalitet og sikkerhet

DBS står for kvalitet. Ingen annen sykkelleverandør i Norge satser så mye på sikkerhet og kvalitetssikring som oss.

Alle DBS sykler gjennomgår omfattende testing i sertifiserte testlaboratorier i Europa og Asia. Samtlige sykler er merket med et unikt EN-godkjenningsmerke som refererer til spesifikk produktgruppetesting.

Samtlige sykkelrammer har bestått påkjenningstester der DBS har et internt krav som er langt høyere enn EN-kravene (internasjonale krav som ble skjerpet ytterligere i 2012). Syklenes komponenter og deler blir testet separat i tillegg til at sykkelen testes i sin helhet ferdig montert.

DBS har egne ansatte både i Norden og i Asia som er øremerket EN-testing, kvalitet og sikkerhet.

Samtlige sykler er merket med et unikt EN-godkjenningsmerke som refererer til spesifikk produktgruppetesting.