Jobbsykkel

dame sykler på elsykkel

Jobbsykkel for ansatte i kommuner og bedrifter

Vi kan tilby gunstig leasingavtale for kommuner og bedrifter. Ansatte i virksomheten får tilbud om å disponere en elsykkel mot et fast månedlig netto lønnstrekk. De ansatte får deretter tilbud om å beholde elsykkelen når leasingperioden er over.

Jobbsykkel er et sykkeltiltak som beviselig fungerer:

  • krever ikke budsjett eller øremerkede midler
  • mindre trafikk og behov for parkeringsplasser
  • bra for miljøet
  • bedre helse for de ansatte
  • besparelser for de ansatte ved mindre bruk av bil/kollektiv, og svært gunstig pris på elsykkel

Kontakt oss for mer informasjon om ordningen!